zadanie

LETNÉ KÚPALISKO V NITRE PATRÍ SVOJOU POLOHOU A PRÍRODNÝM CHARAKTEROM MEDZI CENNÉ ODDYCHOVÉ REKREAČNÉ MIESTA V UŽŠOM CENTRE NITRY. KÚPALISKO SA NACHÁDZA V MESTSKOM PARKU – POD HRADNÝM KOPCOM S VÝHĽADOM NA DÔLEŽITÉ SYMBOLY MESTA – HRADNÝ VRCH A VRCH ZOBOR.

OD NÁVRHU SA OČAKÁVA ŽE ZOHĽADNÍ TÚTO POLOHU A BUDE PRISTUPOVAŤ CITLIVO K PROSTREDIU. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE MSÚ NITRA POŽADUJE, ABY BOL AREÁL PLNOHODNOTNÝM A MODERNÝM AREÁLOM PRE CELOROČNÚ REKREÁCIU OBYVATEĽOV MESTA NITRA. MESTO HĽADÁ OPTIMÁLNE RIEŠENIE, KTORÉ BUDE EKONOMICKY A PREVÁDZKOVO EFEKTÍVNE A PRINESIE NOVÚ ARCHITEKTONICKÚ KVALITU.

RIEŠENÉ ÚZEMIE

ÚČELOM SÚŤAŽE JE NÁJSŤ A OCENIŤ NAJVHODNEJŠIE RIEŠENIE PREDMETU SÚŤAŽE – SÚŤAŽNÝ NÁVRH, KTORÝ SPLNÍ POŽIADAVKY VYHLASOVATEĽA OBSIAHNUTÉ V SÚŤAŽNÝCH PODMIENKACH A V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH. ZÁKLADNÉ POŽIADAVIEKY NA RIEŠENIE ZADANIA SÚ:

-DOSTAVBA AREÁLU LETNÉHO KÚPALISKA SIHOŤ V MESTE NITRA
-DOBUDOVANIE AREÁLU LETNÉHO KÚPALISKA SIHOŤ V MESTE NITRA, KTORÉ UMOŽNÍ JEHO CELOROČNÉ VYUŽITIE
-PREDPOKLADANÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY NA REALIZÁCIU STAVBY SÚ 8 000 000 € S DPH.

Arrow
Arrow
Slider