termíny

 
ÚVODNÉ ZASADNUTIE POROTY
DÁTUM A ČAS : 16.2.2016

 

LEHOTA NA PREVZATIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK
DÁTUM A ČAS : 13.7.2016, DO 12.00 HOD.

LEHOTA NA KOMUNIKÁCIU S ÚČASTNÍKMI
DÁTUM A ČAS : 13.7.2016, DO 12.00 HOD.

 

LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 
DÁTUM A ČAS : 13.7.2016, DO 12.00 hod.
 
LEHOTA NA OVERENIE SÚTAŽNÝCH NÁVRHOV
DÁTUM: 15.7.2016  
 
PREDPOKLADANÁ LEHOTA NA VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
DÁTUM : 31.7.2016
 
LEHOTA NA VYPLATENIE CIEN
DÁTUM : DO DVOCH MESIACOV OD OZNÁMENIA VÝSLEDKOV

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE V SÚTAŽNÝCH PODMIENKACH