porota

Ing. arch. Štefan Polakovič
–  predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
–  autorizovaný architekt SKA
–  vedúci katedry – Ústav architektúry občianskych budov FASTU v Bratislave
–  ateliér gutgut /www.gutgut.sk/

 

Ing. arch. Martin Kusý
–  porotca, nezávislý na vyhlasovateľovi
–  autorizovaný architekt SKA
–  Hosťujúci profesor FASTU v Bratislave
–  ateliér A B.K.P.Š. /www.bkps.sk/

 

Ing. arch. MArch Adam Gebrian
–  porotca, nezávislý na vyhlasovateľovi
–  architekt
–  teoretik, propagátor a kritik architektury – GEBRIAN VERSUS /www.stream.cz/

 

JUDr. Kršiak Igor
–  porotca, závislá na vyhlasovateľovi
–  prednosta Mestského Úradu v Nitre

 

Ing. arch. Eva Ligačová,
–  porotca, závislá na vyhlasovateľovi
–  architekt
–  dočasne poverená funkciou hlavného architekta v Nitre

 

Ing. arch. Róbert Bakyta
–  porotca-náhrádník, nezávislý na vyhlasovateľovi
–  architekt
–  doktorand – Ústav architektúry občianskych budov FASTU v Bratislave

 

Ing. arch. Lukáš Radošovský
–  porotca-náhrádník, nezávislý na vyhlasovateľovi
–  architekt