podklady

 
01_ZADANIE A STAVEBNÝ PROGRAM
02_ŠIRŠIE VZŤAHY
03_RIEŠENÉ ÚZEMIE
04_PENZIÓN V AREÁLI
05_ZAMERANIE SKUTKOVÉHO STAVU
06_LAYOUT – ROZVRHNUTIE PANELOV
07_ORTOFOTO MAPA
08_FOTODOKUMENTÁCIA SÚČASNÉHO STAVU
09_DOPLNOK ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA NITRA
10_ČESTNÉ VYHLÁSENIE
11_HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
12_ROZPIS BAZÉNOV A STROJOVNÍ
13_HISTORICKÁ MAPA NITRY
14_IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ÚČASTNÍKA A VYHLÁSENIE AUTOROV
 
TU SI MOŽETE STIAHNÚŤ PODKLADY