kontakt

 
VYHLASOVATEĽ
MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA 60
950 06 NITRA

 

V ZASTÚPENÍ:
DOC. ING. JOZEF DVONČ, CSC. ,PRIMÁTOR
WEB ADRESA: WWW.NITRA.SK

 

SPRACOVATEĽ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK, SEKRETÁR SÚŤAZE- KONTAKTNÉ MIESTO:
VO SK, A. S.
ZÁHRADNÍCKA 151
821 08 BRATISLAVA

 

KONTAKTNÁ OSOBA:
ĽUBOMÍR KUBIČKA, SPRACOVATEĽ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK
TELEFÓN: +421915821114
E-MAIL: KUBICKA@VOSK.SK
WEB ADRESA: WWW.VOSK.SK

 

ODBORNÝ KONZULTANT SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK A SPRACOVATEĽ SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
 
ING. ARCH. RÓBERT BAKYTA
ING.ARCH. LUKÁŠ RADOŠOVSKÝ
E-MAIL: INFO@SUTAZNITRA.SK