ceny

V SÚŤAŽI NÁVRHOV BUDÚ ÚČASTNÍKOM UDELENÉ NASLEDOVNÉ CENY:
1. MIESTO: 6.000 €
2. MIESTO: 3.000 €
3. MIESTO: 2.000 €            
POROTA MÔŽE ROZHODNÚŤ AJ O UDELENÍ CIEN NÁVRHOM NA ĎALŠÍCH MIESTACH PORADIA NÁVRHOV. V TOMTO PRÍPADE POROTA ROZHODNE O VÝŠKE CIEN PRE JEDNOTLIVÉ NÁVRHY. MAXIMÁLNA VÝŠKA TAKTO UDELENÝCH CIEN MÔŽE BY SPOLU 1.000 €.